Showing 10-13 of 13 results

PTE 30 VISA 462

12
students
Miễn phí

Bất chấp mất gốc tiếng Anh, bỏ học lâu năm vẫn đậu Visa Lao Động Kỳ Nghỉ của Úc cùng cơ hội việc làm...

Miễn phí

PTE CAM KẾT ĐẦU RA

0
student
11,500,000₫

Cam kết theo sát, cùng bạn ôn luyện và thi cho đến khi đạt target đặt ra, bất chấp đầu vào.

11,500,000₫

PTE 1 KÈM 1

1
student
21,600,000₫

Giáo trình riêng, lớp học chuyên biệt dành riêng cho bạn, theo đúng thời gian, tốc độ bạn yêu cầu.

21,600,000₫

PHÁT ÂM CHUẨN PTE

0
student
1,800,000₫

Lớp học chuyên biệt giúp học viên cải thiện kỹ năng Speaking trong bài thi PTE hoặc đã thi nhiều lần nhưng thiếu điểm.

1,800,000₫

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
nhận tài liệu LISTENING miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Lựa chọn quốc gia